شورای مرکزی و کادر اجرایی

team member
دبیر و موسس انجمن
احمد سراستاد
دبیر انجمن طبیعت پارسیان و رئیس هیات مدیره موسسه نجوم آسمان شب کویر
team member
بازرس
نرگس دشن
بازرس مجمع عمومی
team member
مریم حیاتی
مسئولیت
team member
ساجد حیاتی
مسئولیت

دوستان و همراهان

ارسال یک پیام